دریافت نشان موفقیت سطح دو مسابقات کتر در بخش تیمی توسط گروه دانش آموزی دبیرستان استاد عشق در سطح کشور

دریافت نشان موفقیت سطح دو مسابقات کتر در بخش تیمی توسط گروه دانش آموزی دبیرستان استاد عشق در سطح کشور را خدمت نمایندگان استاد عشق و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نماییم.
اعضای این تیم در این رقابت که توسط خانه ریاضیات برگزار شد ؛ رهام حمیدی ، سام آقابابایی و هیراد گیوکی بودند.

اما کتر چیست؟

کتر مخفف کتابخوانی تیمی ریاضیات است که هرساله توسط خانه ریاضیات برگزار میشود و تیم های برتر هر استان با رقابت دانش آموزان در  سطح مدارس ناحیه و شهرستان مشخص و مرحله نهایی آن در سطح کشور و بین نمایندگان منتخب هر استان میباشد. 

محور اصلی این رقابت کتاب و کتابخوانی است و هر تیم با انتخاب یک کتاب از بین کتابهای معرفی شده ، کار خود را آغاز و مسائل آن را تجزیه و تحلیل میکنند و بر اساس کیفیت ارائه مطالب  جهت حضور در  مرحله نهایی (کشوری)  داوری میشوند.

در مرحله دوم(کشوری) ، تیم های برگزیده از هر استان ،مطالب ارائه شده در مرحله اول را به همراه مطالب اضافه تر ،باید به صورت پاورپوینت و در صورت نیاز از برنامه های تخصصی ریاضی مانند جئوجبرا و ... استفاده کنند.
در آخر نفرات بر اساس پایه روش ارائه ، توضیحات ، شیوه حل مسئله ، پاسخ دانش آموزان به سوالات، کیفیت پاورپوینت و دیگر معیار ها 
تیم ها را سطح بندی می کنند و به آنها لوح تقدیر و جوایزی اهدا می کنند.

هدف از برگزاری این مسابقات دعوت دانش آموزان به کتابخوانی و مطالعه و تقویت کار تیمی و فراگیری مطالب جدید به همره شیوه حل مسائل است.