چهارمین جلسه از سلسله مباحث هدایت  تحصیلی با موضوع آشنایی با رشته های اصلی

چهارمین جلسه از سلسله مباحث هدایت  تحصیلی با موضوع آشنایی با رشته های اصلی شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دبیرستان برگزار شد.
دکتر ابطحی نشست را با محوریت آشنایی عمیق و بهتر رشته های اصلی دوره دوم متوسطه مهیا کرده بود و  دانش آموزان که به همراه اولیای خود حضور داشتند،  در جریان فعالیت های مرتبط با روند هدایت تحصیلی خود قرار گرفتند.