قهرمانی آریا نکویی در مسابقات جوجیتسو

قهرمانی در مسابقات جوجیتسو

کسب مقام نخست در مسابقات قهرمانی جوجیتسو JJIF استان اصفهان در وزن ۵۶- کیلوگرم را به آریا نکویی و خانواده محترمشان تبریک عرض می کنیم. دبیرستان استاد عشق