ارسال بخشنامه ثبت نام در مدارس سمپاد و نمونه دولتی

 

شیوه نامه ثبت نام در مدارس سمپاد و نمونه دولتی

ویژه دانش آموزان نهم

آغاز ثبت نام از ۱۸فروردین ۱۴۰۳ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

زمان آزمون : جمعه یکم تیرماه

شرایط ثبت نام : حداقل معدل ۱۹ برای معدل کل سال هشتم و نوبت اول نهم

فایل پیوست با دقت مطالعه شود کلیک کنید